ECONOMOU, Despina

Born 5 Oct 1895
Kimi,, Greece

Married THEODOSSIADIS - SPERANTSAS, Athanasios (1881 - 1956)
2 Jul 1916
Alexandria,, Egypt

Died 4 Aug 1981
Perth, Western Australia, Australia

Buried 11 Aug 1981
Karrakatta Cemetery, Karrakatta, Western Australia, Australia
- Greek Orthodox Section CA, Grave No. 0124

Father ECONOMOU, Grigorios (1853 - 1913)
Mother SIRTHARY, Androniki (1867 - 1922)

Children THEODOSIADIS, Nicholas (1917 - 1989)
THEODOSIADIS, Andronicky (1919 - 2008)
THEODOSIADIS, Grigorios (Greg) Basilis (1925 - 2016)

Siblings ECONOMOU, Dimitrios (Takis) ( - 1941)
ECONOMOU, Giorgios (George) (1885 - 1954)
ECONOMOU, Chrisanthy (1900 - 1985)


Source [Economou, Despina - MC - 1916]
[Theodosiadis, Anthansios - Probate 1957 - Egpyt]

[Name List] [Surname List] [Location] [Genealogy Homepage]

Last Updated: Sunday, July 22 2018 5:11 PM
Email Greg McLean
© Copyright 2018